South Africa Info Forums

Full Version: Afrikaanse liedjies
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sit die klank aan en luister na Afrikaanse volksliedjies


http://esl.ee.sun.ac.za/~lochner/blerkas/index.html
:bigcry: hoe verlang ek nou huis toe!! :bigcry:
oe-la-la Wrote::bigcry: hoe verlang ek nou huis toe!! :bigcry:


Ja Oe.... dit het my sommer ook na 'n paar jaar terug laat verlang!
Ek verlang ook-Maar dis n lekker verlang-Hou koers!