South Africa Info Forums

Full Version: Announcement for Saffers in The Netherlands and Belgium
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
I received this email this morning and thought it might be of interest to those of you resident in these countries:

U word uitgenooi na 'n aand van pragtige musiek en heerlike kos saam met Coenie de Villiers, Suid-Afrika se geliefde en bekroonde Afrikaanse sanger, liriekskrywer en klavierkunstenaar. Coenie tree op 15 September 2006 in Nederland op en 16 September in Belgie. Kom geniet 'n kersligete in Den Haag saam met Coenie in konsert of kom woon 'n eg Suid-Afrikaanse byeenkoms by in Brussels met SA produkte, kossoorte en gratis wynproe voor die aanvang van die konsert. Vir meer inligting en kaartjie-besprekings besoek asb:

Wij nodigen u uit voor een fijne avond van mooie muziek en lekker eten. Coenie de Villiers, beroemde en gevierd pianist van Zuid-Afrika en Afrikaans singer/songwriter, komt in Nederland op 15 September en België op 16 September 2006. Kom en geniet een elegant buffet met die mooie muziek van Coenie in Den Haag of een typisch Zuid-Afrikaans avond met voedzel, wijn-proeverij en producten in Brussels. Voor meer inligting en boekingen, ga alstublieft naar: